Geschiedenis van de familie

(de) Jerphanion.

Haute Loire, Frankrijk.


In 1995 ben ik in Nederland gestart met een onderzoek naar de herkomst van de familie Jerphanion.
In het gemeentearchief van Den Haag ontdekte ik dat in 1769 in deze stad een man verbleef, die was genaamd:
Etienne Francois Jerphanion.
Hij trouwde in dat jaar in de Rooms Katholieke kerk in De Assendelfstraat met:
Marie Catharina Josepha Isbecque.
Zij was een inwoonster van een stad in Belgie genaamd Tournai en Brabant. Het tegenwoordige Doornik. Haar familie bezat in het gehucht Molembaix een boerderij, genaamd La Bruyere en een kasteel, welke bezittingen bij het overlijden van haar moeder in 1799 werden verkocht.
Op 5 januari 1808 deed Jacques Francois Jerphanion, wonende Kalvermarkt Q249 in Den Haag aangifte van het overlijden van zijn dochter tijdens de geboorte. Van hem zijn verder geen gegevens gevonden. Behoudens deze persoon zijn alle in Nederland aangetroffen personen met de naam Jerphanion familie en stammen af van Etienne Francois. In Frankrijk ontdekte ik dat Etienne Francois was geboren in een plaatsje genaamd Monistrol sur Loire op 28 Juli 1744. Hij overleed in deze stad op 14 Juli 1829 op 85 jarige leeftijd.
Hij was een van de zoons van Francois Jerphanion and Antoinette Perrin. Het gezin woonde in het Quartier de Brunelles in Monistrol sur loire.
De familie Jerphanion in Monistrol sur Loire was verwant aan een familie Jerphanion, die leefde in de plaats Saint Maurice de Lignon in Frankrijk.
Voor zover ik heb kunnen vaststellen is de familie De Jerphanion in Frankrijk ook aan deze familie verwant.
Vastgesteld is dat de naam sedert 1180 voorkomt in de Haute Loire in Frankrijk. In vermeld jaar werd in de omgeving van de plaats Mahun Johan geboren. Hij behoorde tot het geslacht van Jerphanion. De familie bleef in de omgeving van het plaatsje Mahun wonen. Een van zijn zoons bracht het tot ridder en baron van Mahun.
Ongeveer 150 jaar later vestigde een van zijn nakomelingen zich in Loucea. Aan de voet van de berg " De Croix de Barry" werd door de familie op oude fundamenten van een burcht "Het huis Jerphanion" gebouwd. Deze plaats werd niet voor niets gekozen. Het was een strategische plaats en men beheerste de vallei van de Loire. In de vijftiende eeuw (rond 1420) heerste er grote onrust in de streek. Vooraanstaande personen besloten de rondtrekkende bendes een halt toe te roepen en een 5 jaar durende oorlog brak uit. Michel Jerphanion sloot zich aan bij de troepen van Mauburg, maar de familiebezittingen in Loucea werden door de vijand verwoest. Hij is de vader van Barthelemy Jerphanion. Hij is geboren omstreeks 1450 en was de eigenaar van diverse landgoederen in de gehuchten Loucea, Gerphagnon of Jerphanion.
Bekende plaatsen waar zij hebben gewoond zijn Mahun, Puy, Saint Maurice de Lignon, Monistrol sur Loire, Saint Didier en Velay, Basse, Yssingeaux in de Haute Loire.
In het jaar 1760 verliet Bruno Jerphanion de Haute Loire en vestigde zich als landbouwer in de plaats Mereau. Bij het instellen van de burgerlijke stand onder de Napoleon kregen alle stadhuizen in Frankrijk de opdracht om alle ingezetenen te registreren met de vaak in de boeken voorkomende fonetisch gespelde namen. De nakomelingen van deze Bruno raakten de orginele naam kwijt en er ontstonden verschillende variaties, zoals Jarphagnon, Jerphagnon, Gerphagnon, Gerfagnon, Gerphaignon en Gerfaignon. Vermelde namen komen in Frankrijk nog steeds voor.
In 1998 en 2000  heb ik een bezoek gebracht aan diverse (notariele) archieven in Monistrol sur Loire, Saint Maurice de Lignon en Saint Didier en Velay  en heb ik een grote hoeveelheid informatie gevonden over de leden van de familie Jerphanion.
Ook heb ik vastgesteld dat in de plaats Champagne in de Ardeche een familie Jerphanion woonachtig is. In 1634 trouwde in deze stad  Pierre Jerphanion met Catherine Octru. Hij is de stamvader van deze familietak. 
In Frankrijk ben ik in contact gekomen met leden van de familie Jarphagnon en Gerphagnon.
Ik ben in het bezit van veel informatie over de familie in Nederland en Frankrijk.
Ik ben geinteresseerd in alle informatie, die kan bijdragen tot het compleet maken van de stamboom.
((voor)namen, data en plaatsen van geboorte, huwelijk en overlijden).
Als U verwant bent aan deze familie en U bent bereid Uw gegevens ter beschikking te stellen, wilt U dan zo vriendelijk zijn mij te berichten op mijn Emailadres: adama33@hotmail.com Nederland.

Return